Izvēlne

Ekonomija

Darbaspēka resurss – Robotec iekārtu organizē viens operators, bet reālā gala produkcija atbilst divu cilvēku darbam. Svarīgākais faktors, ka ar Robotec var strādāt arī jauns darbinieks vai fiziski mazāk spēcīgs, jo nepieciešama tikai izejmateriāla uzlikšana uz naglošanas platformas;

Finanses – 3 gadu laikā Robotec spēj ne tikai atpelnīt ieguldītās investīcijas šajā iekārtā, bet arī sākt pelnīt sakarā ar darbaspēka pieaugošajām izmaksām un ar to saistītiem izaicinājumiem – darbaspēka trūkums, darbinieku slimības lapas utt.;

Instrumenti – Robotec iekārtā instrumenti tiek ekspluatēti ļoti saudzīgi un to nolietojums ir minimāls, kā piemērs, MAX instrumenti 2 gadus spēj strādāt ikdienā, nemainot tiem ne vienu pašu detaļu