Izvēlne

Efektivitāte

Robotec iekārta ļoti efektīvi izmanto savu resursu – vienlaicīgi spējot koka paliktni precīzi pozicionēt, precīzi veikt naglošanu un gatavo produkciju sakraut kaudzē tālākai transportēšanai;

Robotec iekārta ir paredzēta arī individuāli nepieciešamu risinājumu realizācijai – nestandarta produkcijas ražošanai utt.;

Robotec iekārtas ražotājs ir paredzējis iespēju dažādu tehnisku problēmu risinājumam izmantot attālinātu pieeju;

Robotec iekārtas ražotājs pēc īpašnieka lūguma var veikt ražošanas procesa monitoringu.